2. Regiemodel online

Na deze workshop heb je de impact van het regiemodel online ondervonden. Het regiemodel is goed toepasbaar in (grotere) groepen. En is een veilige, herkenbare en tegelijkertijd confronterende werkvorm waarbij ‘de beste stuurlui aan wal staan’. Deelnemers ontdekken welk gedrag effectief is en met welk gedrag zij zelf willen experimenteren in de praktijk. Gegarandeerd meer energie en betrokkenheid in je training en motivatie voor een (gedrags)verandering.